pojke


 

 

 

Vi är väldigt stolta över att vara en tvåspråkig förskola från och med augusti 2015. Vi är den första förskolan i Botkyrka kommun som är engelskspråkig.

De två pratade språken är svenska och engelska och vi erbjuder båda språken från ett års ålder.

 

 

Att tro på sin egen förmåga, är oerhört viktigt, ansvartagande och fram växer en god självkänsla. Det väcker känslor som jag är viktig, jag har ett eget värde, jag har tillit till min egen förmåga.

 

Dessa begrepp förverkligas för barnen på många sätt, till exempel genom lek, sång, rörelse, samvaro, rollspel, skapande och på montessoripasset. Vi ser montessoripedagogiken som ett verktyg, en möjlighet för barnen att utforska och lära sig behärska det de önskar kunna. Vi ska ta tillvara på barns naturliga kraft att vara nyfikna och lära sig. ¨Lär mig att göra det själv¨ är en grundsten i montessoripedagogiken och även hos oss på förskolan.

 

Vi pedagoger är till för barnen. Förskolan är deras plats, där dom visar vägen i lärandet. 

 

I ett lugnt bostadsområde uppe i Storvreten ligger vår förskola med tre avdelningar. 

Vi är ett privat alternativ, med små grupper och utbildade pedagoger.

Vi följer samma taxa som kommunala förskolor.

 

 

Välkomna till oss!

 

 

våra länder lilla kuben

 

 

 

 

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

 

Montessoribarnens förskola i Tumba