Montessoripedagogiken

 

 

 

maria

 

Maria Montessori

 

Maria Montessori (1870 - 1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon

observerade barn i fri verksamhet och skapade en miljö och ett material

som hjälper barnen att bygga upp sin personlighet.

 

Hennes grundtanke var att barnen genom sin omgivning ska hjälpas till

obreroende och frihet i sina aktiviteter. De ska själva få välja sysselsättning

och själva arbeta med uppgifter så länge somm intresset finns.

 

Varje barn ska ges möjlighet att arbeta efter egna förutsättnigar.

Förskollärarens uppgift är att observera barnet i dess arbete och utveckling,

och vid behov försiktigt vägleda barnet. Barnen måste förvärva kunskaper

genom egen aktivitet.

 

Maria Montessori började sin pedagogiska bana som lärare för ca 50 barn,

varierande i åldrar mellan 3 - 5 år, den 6:e janauri 1907 i Rom.

 

Hon hade till sitt förfogande en outbildad medhjälpare, några bord och stolar, samt träningsmaterial som hon tidigare hade använt för att hjälpa mentalt handikappade barn att öva upp sina sinnen.

 

Hon hade till sitt förfogande en outbildad medhjälpare, några bord och stolar, samt träningsmaterial som hon tidigare hade använt för att hjälpa mentalt handikappade barn att öva upp sina sinnen.

Dessa barn som var betydligt äldre hade behövt uppmuntran för att använda materialen innan deras intressen vaknade. När intresset väl var väckt var deras uppmärksamhet fångad.

Dr Montessori blev förvånad när hon såg hur attraherade de yngre barnen blev av materialen. De arbetade ofta och spontant med dem och visade prov på total koncentration.

Eftersom hon var vetenskapsman observerade och reagerade Dr Montessori på detta fenomen av spontant arbete som utgick ifrån materialen och som svarade mot ett djupt liggande behov.

Allteftersom, genom att experimentera och observera, skapade hon ett mycket specialiserat material, vilket för det vuxna oinvigda ögat såg förhållandevis banalt ut, men för det unga barnet var en källa till tillfredsställelse och glädje.

Samtidigt skapade hon en miljö som passade barnen och tog hänsyn till deras inneboende karaktärsdrag.

Montessorimetoden växte fram ur denna experimentella bakgrund. Dr Montessori observerade barnens arbete i den förberedda miljön och noterade vad de arbetade med, och vad de tog avstånd ifrån. Utifrån denna kunskap formulerade hon det som blev känt som Montessoripedagogiken.

Montessorimaterialens utformning har i stort sett valts ut av barn ifrån hela världen, som svarar på deras inre behov och önskningar.

Barn med olika bakgrund; ekonomisk, social och kulturell, har ständigt känt sig dragna till dessa material, och de fortsätter att känna så trots att ett århundrade gått sedan de började användas första gången.


Maria Montessoris människosyn i korthet

1. Tro på barnet, dvs lita på att barnet vill och kan utvecklas.

2. Respektera barnet, dvs se barnet som en individ och ta dess ord och önskningar på allvar. Ge barnen möjligheter att respektera varandra.

3. Ge barnet valfrihet, dvs barnet får själv välja sin sysselsättning inom tydliga och självklara gränser.

4. Se till barnets behov, dvs att alltid ha det enskilda barnets behov av stimulans och stöd för ögonen.

 

 

   

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

 

Montessoribarnens förskola i Tumba