Om förskolan

 

 

 

montessori

 

 

 

I 18 år har förskolan funnits, men har tidigare bedrivits som föräldrakooperativ under namnet ¨Tellus montessoriförskola¨. Sedan 1 maj 2012 är förskolan privatägd, dock är verksamheten densamma. Vi arbetar utifrån montessoripedagogiken och är mycket ute.

 

Förskolan har plats för 39 barn, fördelat på tre avdelningar. Det arbetar 6 heltids pedagoger som tillsammans utgör förskolans arbetslag.

För att läsa mer om varje avdelning klicka på ¨avdelningar¨ till vänster.

 

Kvalitetsmålen är utarbetade efter LpFö 98 rev 10, skollagen samt gällande lagar och regler i Botkyrkas kommun. Målen är uppställda under samma rubriker som läroplanen. Detta för att enkelt integrera läroplanen i vardagen och säkerställa att vi följer den.

 

 

 

Inskolning
När ett barn fått en placering hos oss ringer vi och bokar in ett lära känna samtal, där vi går igenom vad som är viktigt för att vardagen ska fungera för barnet och vad föräldrarna behöver veta. Man träffar en personal från den avdelningen barnet kommer att gå på och den första kontakten etableras.
Förskolan ska sträva efter att inskolningen sker efter den s.k. tre dagars metoden. Metoden erbjuder föräldrarna att få full insyn i barnens dag under tre dagar och den har visat sig ge en bra start för barnet.
Eftersom avdelningarna öppnas och stängs gemensamt, arbetar vi mellan avdelningarna, så alla barn blir trygga med all personal.

 

Samverkan
Vi har höga krav på oss själva. Vi ska ha hög kvalité på vår verksamhet och har satt höga mål för att säkerställa kvalitén. Det krävs arbete för att uppnå detta, därför ställer vi också krav på föräldrarna. Vi tror på föräldraengagemang och att det höjer kvalitén.
Vi vill att man som förälder ser till att komma på föräldramöten, då man får bra information om vad man ska tänka på för att barnen ska kunna delta aktivt i våra aktiviteter som exempel att ha rätt kläder för att leka ute.
Vi vill att man visar engagemang och intresserar sig för vad barnen gör på dagarna, genom att gå på vernissage, montessori/materialkväll och drop-in fika etc.
Engagemang av föräldrar gör att barnen får det bättre. Barnen är stolta över vad de gör på förskolan och vill inget hellre än att få visa det för mamma och pappa.
När det är dags för avslutningar sätter vi upp lappar på dörren där man kan anmäla sig till att baka något gott. Det sätter en personlig prägel och bidrar till att föräldrarna känner sig delaktiga.

 

Föräldrarnas åtaganden

  • Vi respekterar förskolans öppettider.

  • Blir vi försenade, ringer vi till förskolan och talar om det, så personalen är förberedd om barnet t ex frågar.

  • Vi ringer och talar om att barnet/barnen är sjuka senast 8.30 på morgonen.

  • Vi ringer och talar om dagen innan när barnet/barnen är friska igen och återkommer.

  • Vi försöker lämna tillbaka informationslappar om vistelsetider etc. så snart vi kan så personalen kan planera.

  • Vi deltar i enkätundersökningar förskolan gör, för att bidra till en positiv utveckling.

  • Vi respekterar förskolans sjukdomspolicy, samtidigt som vi tänker på att barnet/barnen ska orka med alla aktiviteter som är under en hel dag.

  • Vi gör vårt bästa för att barnet/barnen ska ha alla sorters ytter- och extrakläder på plats varje dag, så barnet/barnen alltid kan vara med i verksamheten.

  • Vi försöker komma på föräldramöten och andra träffar, för att få information, träffa andra föräldrar och personal.

 

 

Kök och mat

Måltiderna ska främst smaka gott, vara varierande och näringsriktiga. Vi strävar efter bra val när det gäller närproducerat och ekologiskt och även att maten är lagad från grunden.
Vi arbetar tillsammans med Anticimex för att säkerställa att vi följer alla lagar och regler. De förser oss med rapporter och dokumentation kring livsmedelshanteringen.
Vi ger alla barn en frukt om dagen och serverar lunch och mellanmål. Mjölk serveras till både lunch och mellanmål.

 

Städning
Städning sker 5 gånger i veckan på kvälls eller morgontid av deltidsanställd personal.

 

Förskolans öppettider
Förskolan har öppet mellan 7 – 17.
En gång i månaden stänger förskolan 15.30 för APT möte.

 

Semesterstängning
Under sommaren stänger förskolan fyra sammanhängande veckor. Vilken period det blir, meddelas i god tid innan. De föräldrar som behöver barnomsorg under semesterstängningen, kan få plats på en annan förskola under tiden. Säg till i god tid.

 

 

 

Arbetslaget

Förskolechefen heter Elin Hörberg och är utbildad rektor vid Stockholms Universitet samt inom barns språk och språkutveckling, svenska språket, barns utveckling samt har läst 60 hp montessoripedagogik. Är man intresserad av att besöka förskolan är det Elin man träffar och hon berättar och visar runt. Besöket tar ca 30 minuter och man kan passa på att ställa frågor man har. Visningarna hålls en gång i månaden, ring 0702 69 39 25 för att boka in visning.

 

Pedagogiskt ansvarig är Jeanette Lövenblad. Jeanette är utbildad förskolelärare och ny i vår verksamhet från hösten 2019.

 

Övriga arbetslaget består av Cecilia Yañez López, Katarzyna Nalepka, Pardeep Kaur, Nayoung Lee Duvfjord och Jessica Siming.

 

Nathalie Sverin lagar vår goda lunch varje dag och Susanne Eriksson städar förskolans lokaler fem dagar i veckan.

 

Våra glada och duktiga vikarier som ställer upp när det behövs heter Micaela och Johanna.

 

Försäkringar
Alla barn är försäkrade genom Botkyrka Kommun, europeiska försäkringar. Försäkringen gäller resa till och från förskolan samt under barnets vistelse där.
Personalen är försäkrade genom KP.

 

Arbetsgivarorganisation
Vi är anslutna till KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation.

 

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

Montessoribarnens förskola i Tumba