Montessoripedagogiken

 

 

 

Praktiskt

 

 

 

Grundprinciper för praktiska övningar

Allmänt
Grundprinciperna för de praktiska övningarna ska bygga på verkligheten. Aktiviteterna ska finnas tillgängliga när barnet helst vill och det ska finnas en automatiskt felkontroll (exempelvis bönor som ramlar ut på brickan).

Koncentrationen är grunden till att arbetet ska fungera. Man börjar alltid med de praktiska övningarna och går sedan vidare till de sensoriska. De praktiska övningarna byggs runt de fyra hörnstenarna: motorik, miljö, vård av egen person samt vett och etikett.

När man presenterar
• Gör så få uttalanden som möjligt
• Presentera så att barnet förstår meningen med varje rörelse
• Gå fram sakta. Tänk på att varje rörelse kan vara ny för barnet
• Se till att ett naturligt rörelsemönster uppstår

Fördelar för barnet

• Barnet tillägnar sig nya färdigheter
• Utvecklar fingerfärdighet
• Utvecklar sitt rumsliga medvetande
• Förbättrar koordinationen öga-hand
• Förfinar grov- och finmotoriken och utvecklas fysiskt
• Får självförtroende, självkännedom och självuppfattning - utvecklas
• Ordningsbehovet blir tillfredsställt
• Glädje att arbeta, när arbetet inte är nödvändigt ont
• Barnet blir mottagligt för andras behov
• Ökar koncentrationsförmågan

Kvalitetskrav på materialet för praktiska övningar

• Rätt storlek
• Lättförståeligt - anpassat till barnets intellektuella nivå
• Helt och rent
• Materialen bör åtskiljas och kodas genom färg
• Alla material ska vara en sammanhållen enhet genom korg eller bricka
• Tilltalande, bekant för barnet
• Flera hällövningar och ösövningar
• Materialet ska stå så att barnet lätt kan se det
• Inbyggd felkontroll

Aktivitetsomlopp
• Ta en sak från hyllan - arbeta med - lägga tillbaka
• Händerna är den mänskliga intelligensens verktyg. Barnet lär sig genom att aktivt göra saker med händerna

Rörelsesyntes
• När barnet upprepar en aktivitet
• Aktiviteten tillfredsställer barnets inre behov

Inverkan på barnets utveckling
Barnet lär sig koncentration, grunden för all inlärning
• Barnet tränar fin- och grovmotorik
• Barnet tränar öga-handkoordinationen
• Barnet tillägnar sig nya färdigheter
• Självförtroendet ökar när man ser att man kan
• Ger barnet livskunskap, barnet vill göra som vuxna och med det praktiska materialet kan de det
• Ordningsbehovet blir tillfredsställt
• Här läggs grunden för allt annat arbete i montessoriklassrummet

Vad kan föräldrarna göra i hemmet?
• Att barnets saker hemma finns i barnets höjd, exempelvis klädhängare
• Att det finns porslin i lagom höjd så att barnet kan duka själv
• Att barnets leksaker har egna platser i hyllor och inte ligger i en röra
• Att barnet får hjälpa till med saker det klarar av, t ex att vika tvätt
• Att barnet får bestämma till en viss del vilka kläder det vill ha
• Att barnet är med och bestämmer om vad som ska finnas i matsäcken till utflykter på förskolan
• Att föräldrarna lär barnet att vara rädd om saker

• Att låta barnet äta själv med sked, gaffel och kniv


Uppdelning av övningarna i färdighetsområden


Motoriska färdigheter

Bära en stol, bära en bricka, rulla en matta, häll- och ösövningar

Vård av miljön

Torka bord, tvätta, damma, putsa, stryka, sopa

Vård av egen person
Snyta sig, klä av och på sig, tvätta händerna

Vett och etikett
Hälsa med artighetsfraser, säga adjö, be att få, osv


 

   

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

 

Montessoribarnens förskola i Tumba