Om Företaget

 

 

Montessoribarnen i Tumba ägs av företaget Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB.

 

Företagets ändamål är att bedriva förskole - och skolverksamhet för barn i Botkyrka kommun, med montessoripedagogiken som arbetsmetod.

 

Botkyrka kommun sätter de ekonomiska ramarna inom vilka verksamheten kan bedrivas.

Vår budget fokuserar på att ge barn och personal goda arbetsförhållanden och hög trivsel.

 

Vår vision är att montessoripedagogiken ska finnas som ett alternativ för fler barn i Botkyrka. Just nu finns montessoriförskolor bara i södra Botkyrka.

I vår 5 årsplan finns startandet av en montessoriförskola i norra Botkyrka.

 

I dagsläget finns det ingen renodlad montessoriskola som barnen efter förskoletiden kan fortsätta i. Genom alla år förskolan har funnits har vi märkt att efterfrågan stigit, och fler föräldrar tilltalas av arbetssättet. Vår 10 årsplan innehåller planer på startandet av Botkyrkas första montessoriskola.

 

 

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

Montessoribarnens förskola i Tumba